European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine waters

Mednarodni konzorcij kot podpora Evropski agenciji za okolje

Evropski tematski center za celinske, obalne in morske vode (ETC/ICM) je mednarodni konzorcij, katerega namen je podpora Evropski agenciji za okolje (EEA) za zagotavljanje pravočasnih, usmerjenih, ustreznih in zanesljivih informacij strokovni in širši javnosti za razvoj in izvajanje dobre okoljske politike v Evropski uniji in drugih državah članicah EEA. Namen je oblikovati celovit okoljski informacijski sistem za pomoč Evropski komisiji in državam članicam EEA pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje okolja, usmeritvah trajnostnega razvoja in povezovanja okoljske politike z drugimi sektorji, kot so ekonomija, sociala, promet, industrija, energetika in kmetijstvo.

IZVRS je član konzorcija pri Evropskem tematskem centru za morske in celinske vode (ETC ICM), ki nudi strokovno podporo Evropski agenciji za okolje in kjer sodelujo strokovnjaki iz številnih držav. IZVRS je član konzorcija že od leta 2007. Naloge IZVRS v teamu za morje obsegajo večinoma konceptualno delo in pripravo strokovnih podlag za integralna poročila o Evropskih morjih. Del nalog, ki jih izvaja IzVRS v okviru ETC / ICM vključuje tudi naloge povezane z morskimi odpadki, kjer pripraljamo kazalnike za morske odpadke in sodelujemo pri razvoju aplikacije “eye in earth”.

Povezava na dodatne vsebine

  1. http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/marine-and-coastal
  2. Marine and coastal environment — SOER 2010 thematic assessment; http://www.eea.europa.eu/soer/europe/marine-and-coastal-environment

Povezava na partnerje

Evropska agencija za okolje (EEA) http://www.eea.europa.eu/about-us

Evropski tematski center: http://icm.eionet.europa.eu/

Konzorcij: http://icm.eionet.europa.eu/Consortium

O projektu

Vrednost projekta
7.157.158 EUR

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

linija

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...

MEDCIS – Podpora sredozemskih državam članicam EU za usklajeno in koordinirano izvajanje drugega cikla MSFD

Cilj projekta MEDCIS je pospešiti izvajanje drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji v Mediteranskem morju s pripravo meril in metodoloških standardov za usklajene pristope med državami članicami EU. Usmerili se bomo na Sredozemsko regionalno / subregionalno sodelovanje in standardizacijo ter priporočili ustrezne pristope za to regijo, da bi zagotovili...