Projekt SEE River: Celostno upravljanje mednarodnih rečnih koridorjev v jugovzhodni Evropi

Inštitut za vode je bil vodilni partner mednarodnega projekta SEE River – Celostno upravljanje mednarodnih rečnih koridorjev v jugovzhodni Evropi. Namen projekta je bil doseči dogovor o upravljanju rečnih koridorjev, ki upošteva tako razvojne kot varstvene vidike, na šestih izbranih mednarodnih rekah: Dravi, Bodrogu, Neretvi, Prutu, Soči in Vjosi. Projekt je uvajal nov pristop k upravljanju in načrtovanju rabe rek in prostora vzdolž njih: aktivnosti projekta smo izvajali v rečnem koridorju, to je delu porečja vzdolž reke, kjer je največ vplivov človeka.

DSCN3365

Partnerstvo projekta

V projektu je sodelovalo 26 prepoznavnih institucij in organizacij, vključenih v upravljanje rečnih koridorjev v 12 državah jugovzhodne in srednje Evrope na številnih strokovnih področjih: upravljanje voda, varstvo narave, energetika, prostorsko načrtovanje in drugih.

 Slovenski opazovalci projekta

 1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter
 2. Dravske elektrarne Maribor.

Rezultati mednarodnega projekta

 1. priročnik SEE River,
 2. akcijski načrt za celovito upravljanje mednarodnega koridorja reke Drave,
 3. pet lokalnih akcijskih načrtov — dogovorov med deležniki iz različnih sektorjev o upravljanju petih pilotnih območij v državah vzdolž koridorja reke Drave,
 4. pet osnutkov akcijskih načrtov za celovito upravljanje rečnih koridorjev rek Bodrog, Neretva, Prut, Soča in Vjosa,
 5. izbor primerov dobrih praks celovitega upravljanja mednarodnih rečnih koridorjev,
 6. izobraževalni seminarji za prenos znanja in izkušenj,
 7. nabor predlogov za nadaljnje projekte,
 8. trajnostni načrt za nadaljnje sodelovanje partnerjev in deležnikov mreže projekta SEE River

Trajanje

1. 10. 2012 – 30. 11. 2014

Povezane vsebine:

 1. Spletno mesto projekta: www.see-river.net
 2. Facebook: https://www.facebook.com/Hand.in.Hand.for.Rivers
 3. Predstavitvena brošura projekta
 4. Zaključna publikacija SEE River,
 5. Razvojni koncept SEE RiVER,
 6. Toolkit SEE RIVER

Ključne besede

O projektu

Vrednost projekta
2.107.354,30 EUR

Kontakt

dr. Aleš Bizjak, vodja mednarodnega projekta SEE River
Pošlji sporočilo

Projektna knjižnica

Fotogalerija

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

linija

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...

MEDCIS – Podpora sredozemskih državam članicam EU za usklajeno in koordinirano izvajanje drugega cikla MSFD

Cilj projekta MEDCIS je pospešiti izvajanje drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji v Mediteranskem morju s pripravo meril in metodoloških standardov za usklajene pristope med državami članicami EU. Usmerili se bomo na Sredozemsko regionalno / subregionalno sodelovanje in standardizacijo ter priporočili ustrezne pristope za to regijo, da bi zagotovili...