QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji v Mediteranskem morju

QUIETMED

IZVRS je partner projekta QUIETMED. Vodilni partner je Centro Technologico Naval y del Mar (Španija), ostali partnerji pa so: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija), Universitat Politecnica de Valencia (Španija), Service hydrographique et oceanographique de la marine (Francija), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Italija), Permanent Secretariat of the Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Sea (Monako), The Conservation Biology Research Group, the University of Malta (Malta), Institute of Oceanography and Fisheries (Hrvaška) in Foundation for research and technology – Hellas (Grčija).

Cilj projekta QUIETMED  je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja morskega okolja (GES) in opredelitev mejnih vrednosti, pripravili bomo navodila za metodologije in priporočila za politike na področju pregleda nacionalnih presoj obstoječega stanja morskih voda in okoljskih ciljnih vrednosti ter pripravili skupni regionalni register impulzivnega hrupa.

Aktivnosti IZVRS na projektu QUIETMED:

  1. Pregled nacionalnih presoj obstoječega stanja morskih voda iz leta 2012 (MSFD, člen 8) za deskriptor 11 – podvodni hrup in razvoj priporočil za države članice EU na podlagi regionalnega pristopa;
  2. Delo na skupnem razumevanju in metodologiji za določitev dobrega stanja morskega okolja (GES) za impulzivni in kontinuirani hrup v Sredozemlju;
  3. Opredelitev mejnih vrednosti podvodnega hrupa v Sredozemlju;
  4. Izbira najbolj primernih metodologij za monitoring podvodnega hrupa v Sredozemskem morju;
  5. Razvoj standardov in skupnih priporočil za kalibracijo strojne opreme in obdelavo podatkov;
  6. Pripravljalna študija za razvoj skupnega registra impulzivnega hrupa;
  7. Povezovanje z drugimi projekti in pobudami;
  8. Sodelovanje na delavnicah.

Projekt QUIETMED podpira ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja, kot jih narekuje Okvirna direktiva o morski strategiji (MSFD).

Povezava:

www.quietmed-project.eu

QuietMED_logo

O projektu

Nosilec projekta

dr. Monika Peterlin

Sodelavci

dr. Monika Peterlin

dr. Andreja Popit

Gašper Zupančič

Karin Kompare

Naročnik

Evropska komisija

Trajanje projekta:

2017 – 2018

Kontakt

dr. Andreja Popit
Pošlji sporočilo

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...

MEDCIS – Podpora sredozemskih državam članicam EU za usklajeno in koordinirano izvajanje drugega cikla MSFD

Cilj projekta MEDCIS je pospešiti izvajanje drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji v Mediteranskem morju s pripravo meril in metodoloških standardov za usklajene pristope med državami članicami EU. Usmerili se bomo na Sredozemsko regionalno / subregionalno sodelovanje in standardizacijo ter priporočili ustrezne pristope za to regijo, da bi zagotovili...