STORITVE

Na Inštitutu za vode oblikujemo praktične rešitve upravljanja voda za javne institucije in gospodarske družbe.
Rešitve zagotavljajo dolgoročno dobro stanje voda in temeljijo na raziskavah.

linija

ZADNJE NOVICE

icon_mednarodni

MEDNARODNE REFERENCE

Vode ne poznajo meja. Na Inštitutu za vode zato sodelujemo s prenašanjem znanja v mnogih čezmejnih projektih.
Pogosto sodelujemo tudi z institucijami drugih evropskih držav.

linija

Evropski Projekt ADRIATIC+: projekt za dolgoročno izboljšanje kvalitete morskega in obmorskega prostora

Inštitut za vode Republike Slovenije s še osmimi partnerji iz Italije, Slovenije, Črne gore in Hrvaške sodeluje pri evropskem projektu Adriatic+ (Sharing Marine and Coastal cross management experiences in the Adriatic basin). Projekt Adriatic+ je prvi projekt, ki v prakso implementira cilje akcijskega programa Jadransko Ionske strategije za Jadransko regijo...

icon_slovenski

DOMAČE REFERENCE

Na Inštitutu za vode mnogo različnih učinkovitih rešitev upravljanja voda
za institucije in gospodarstvo.

linija

Evropski Projekt ADRIATIC+: projekt za dolgoročno izboljšanje kvalitete morskega in obmorskega prostora

Inštitut za vode Republike Slovenije s še osmimi partnerji iz Italije, Slovenije, Črne gore in Hrvaške sodeluje pri evropskem projektu Adriatic+ (Sharing Marine and Coastal cross management experiences in the Adriatic basin). Projekt Adriatic+ je prvi projekt, ki v prakso implementira cilje akcijskega programa Jadransko Ionske strategije za Jadransko regijo...

KONTAKT

linija
TELEFON

+386 (0)1 477 53 00

NASLOV

Dunajska 156,
1000 Ljubljana, Slovenia