Razvoj sistema za oceno stroškov izvajanja ukrepov za varstvo morskega okolja na državni ravni

SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU:

Slovenski naslov projekta: Razvoj sistema za oceno stroškov izvajanja ukrepov za varstvo morskega okolja na državni ravni

Naslov projekta v angleščini: Development of a system for estimating the costs of implementing measures to protect the marine environment at national level

Šifra projekta/akronim projekta: V1-2368

Vrednost projekta: 80.000,00 EUR

Financiranje projekta: 50 % ARIS, 50 % MNVP

Obdobje financiranja: 1. 12. 2023 – 31. 5. 2025

Letni obseg FTE ali EUR: Projekt je financiran v okviru cenovne kategorije A za obdobje 18 mescev v skupni višini 80.000,00 EUR, od tega 40.000,00 EUR iz sredstev ARIS in 40.00,00 EUR iz sredstev Ministrstva za naravne vire in prostor

Vodja: Dr. Manca Kovač Viršek

Veda: Naravoslovje

Sodelujoče RO: /

 

FAZE PROJEKTA

Raziskovalni projekt je organiziran v sedem delovnih sklopov. Sočasno z upravljanjem projekta in diseminacijo projekta in projektnih rezultatov, bo potekal vsebinski del projekta, v okviru katerega je delo organizirano v pet zaporednih delovnih sklopov:
– pregled in analiza smernic Evropske komisije,
– pregled postavitve cenovne politike voda in finančne politike na področju upravljanja morskega okolja,
– ocena skladnosti zahtev Evropske Komisije za pripravo in poročanje s cenovno politiko voda in finančne politike RS na področju upravljanja morskega okolja ter oblikovanje predloga metodologije za integracijo omenjenih sistemov,
– validacija metodologije in oblikovanje končnega predloga metodologije,
– priprava končnega predloga metodologije.

 

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA

Glavni cilj projekta je priprava predloga metodologije, ki bo integriral smernice Evropske komisije in cenovno politiko voda ter finančno politiko na področju morskega okolja na državni ravni.

Za potrebe zagotavljanja skladnosti izvajanja Okvirne direktive o morski strategiji (Direktive 2008/56/ES) s strani držav članic je Evropska komisija pripravila smernice za pripravo in poročanje posameznih korakov v okviru Morske strategije. Smernice Evropske komisije, v okviru katerih je potrebno pripravljati tudi ekonomske vsebine, so smernice za izvedbo ekonomske in socialne analize oz. socio-ekonomske analize uporabe morskih voda, za oceno stroškov poslabšanja morskih voda in za oceno stroškov programa ukrepov. Trenutni način izdelave socio-ekonomskih vsebin za izvajanje Direktive 2008/56/ES v veliki meri temelji na smernicah Evropske komisije, ni pa bistveno integriran v cenovno politiko voda in finančno politiko na državni ravni. Ob ustrezni integraciji smernic Evropske komisije za izvedbo socio-ekonomske analize uporabe morskih voda, za oceno stroškov poslabšanja morskih voda in za oceno stroškov programa ukrepov s sistemom cenovne politike voda in finančne politike na ravni države bi bilo možno učinkovitejše izvajanje Direktive 56/2008/ES na nacionalnem nivoju.

Razvoj sistema za oceno stroškov izvajanja ukrepov za varstvo morskega okolja na državni ravni in vzpostavitev metode, ki bo integrirala smernice Evropske komisije in cenovno politiko voda ter finančno politiko na področju morskega okolja, je ključen za proces vzpostavljanja in izvajanja programa ukrepov ter posledično tudi izpolnitev zahtev Direktive 56/2008/ES in nacionalnih predpisov s tega področja. Izdelan predlog metodologije bo uporaben za pripravljavce strokovnih podlag za vsakokraten program ukrepov, pripravljavce socio-ekonomskih vsebin v okviru Načrta upravljanja z morskim okoljem ter tudi za pripravljavce Direktivi 56/2008/ES sorodnih načrtov upravljanja.

Rezultati raziskave bodo v domačem merilu prinesli nova znanstvena spoznanja na področju stroke upravljanja z vodami in tudi ekonomske stroke. Raziskava bo prispevala k splošnemu razumevanju socio-ekonomskih vsebin v okviru priprave načrtov upravljanja, povezanih z vodami.

 

SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE

COBISS

 

DOKUMENTI

 

Datum zadnje osvežitve strani: 12.1.2024

O projektu

Program
Ciljni raziskovalni program »CRP 2023« v letu 2023

Evidenčna št. ARIS
V1-2368

Sofinanciranje projekta:
50 % ARIS
50 % MNVP

Vodja projekta
Dr. Manca Kovač Viršek

Sodelavci
Dr. Špela Koren Bačovnik
Dr. Katja Klančnik Židan
Dr. Beti Godnič
Urška Kocijančič
Dr. Katarina Zabret
Dr. Nataša Sirnik

Trajanje projekta
1. 12. 2023 – 31. 5. 2025

Povezave
COBISS

 

Kontakt

Dr. Manca Kovač Viršek

00 386 1 47 75 301
Pošlji sporočilo

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...