AQPLA – Vzpostavitev principa “od spodaj navzgor” za zmanjševanje onesnaženja s plastičnimi odpadki v povodju Donave

AQPLA- Initiating bottom-up management solutions to reduce plastic waste in the Danube Basin – Aquatic Plastic

AQPLA – Vzpostavitev principa “od spodaj navzgor” za zmanjševanje onesnaženja s plastičnimi odpadki v povodju Donave

Konzorcij projekta AQUATIC PLASTIC sestavlja 13 projektnih in 19 pridruženih partnerjev iz 10 držav, ki zastopajo različne interesne skupine, namenjene reševanju problematike onesnaženja s plastiko v povodju Donave. Konzorcij vključuje ministrstva, pristojna za zakonodajo, nevladne organizacije, ki aktivno sodelujejo pri dejavnostih na terenu, univerze, ki se ukvarjajo z znanstvenimi raziskavami, nacionalne laboratorije in javne raziskovalne ustanove, ki se ukvarjajo s spremljanjem in ohranjanjem kakovosti vode.

Vodilni partner projekta je Plastic Cup Society, ki je tudi idejni vodja iniciative Plastic Cup. V okviru iniciative se je od leta 2013 je Plastic Cup iz vodotokov odstranilo skoraj 300 ton odpadkov, 700 ton odpadkov pa se je preusmerilo v sisteme ravnanja z odpadki.

Ključna deležnika v projektu sta Mednarodna komisija za varstvo Donave (ICPDR) in madžarsko ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino (MFAT), ki je koordinator prednostnega področja za EUSDR PA4.

 

SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU

 

Celoten naslov projekta: Initiating bottom-up management solutions to reduce plastic waste in the Danube Basin – Aquatic Plastic

Slovenski naslov projekta: Vzpostavitev principa “od spodaj navzgor” za zmanjševanje onesnaženja s plastičnimi odpadki v povodju Donave

Akronim projekta: AQPLA

Koda projekta: DRP0200235

Program: transnacionalni program Interreg Podonavje (2021 – 2027)

Cilj: Projekt AQPLA se osredotoča na razvoj metodologij spremljanja ocenjevanja onesnaženosti rek s plastičnimi odpadki.  Z zagotavljanjem zanesljivih, primerljivih in uporabniku prijaznih metod projekt AQPLA razvija dodatna orodja za upravljanje rek. S tem pomaga natančneje oceniti stroške ukrepov za ublažitev posledic onesnaženja in čiščenja rek.

V sklopu projekta se bomo osredotočali na naslednja delovna področja:

– Mikroplastika: razvijanje in preizkušanje stroškovno učinkovitih metod spremljanja onesnaženja rek z mikroplastiko. Cilj je pridobiti primerljive rezultate z čezmejnim sodelovanjem med različnimi deležniki.

– Makroplastika: preizkušanje metod daljinskega zaznavanja spremljanja akumulacij odpadkov na površini rek in v bližini vodnih pregrad.

– Prizadevanje na terenu: organiziranje pilotnih čistilnih akcij na točkah z visokim tveganjem onesnaženja, ugotovljenih s pomočjo metod daljinskega zaznavanja.

– Diseminacija in krepitev zmogljivosti: vključevanje širše javnosti v zbiranje podatkov, usposabljanje na terenu in organizacija interaktivnih okroglih miz.

 

Projektni partnerji:

AT University of Life Sciences and Natural Resources, Vienna
BG Institute of Oceanology – BAS
BIH Citizen association “Eko centar” Visegrad
HU Plastic Cup Society (Lead Partner)
HU Association of Environmental Enterprises
HU General Directorate of Water Management
ME Center for Ecotoxicological Research Podgorica
ME Ministry for Ecology, Spatial Planning and Urbanism Directorate of Ecology and Climate Change
RO Multisalva Association
RO Mare Nostrum
RS Faculty of Technical Sciences Novi Sad
SI Institute for Water of the Republic of Slovenia
SK Water Research Institute Slovakia

 

Pridruženi partnerji:

AT International Commission for the Protection of the Danube River
AT via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
BIH Institute for Water Management
HR Croatian Waters
HR Josip Juraj Strossmayer Water Institute
HU Ministry of Foreign Affairs and Trade
HU North Hungarian Water Directorate
HU Middle Tisza District Water Directorate
HU MVM Hydropower Plant Ltd.
RO Satu Mare County Administrative-Territorial Unit
RO Ministry of Environment, Waters and Forests
RS Serbian Environmental Protection Agency
SI Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS)
SI Društvo Ekologi brez meja (EBM)
SI Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)
SK Slovak Environment Agency
SK Slovak Environmental Inspectorate
SK Ministry of the Environment of the Slovak Republic
UA Recylable Materials Collection Station

 

Trajanje projekta:

1.1.2024 – 30.6.2026

 

Povezane vsebine:

Spletna stran projekta: https://interreg-danube.eu/projects/aquatic-plastic

Facebook: https://www.facebook.com/aquaticplastic

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/aqpla

Plakat AQPLA projekta

Partnerji

 

 

 

 

Ključne besede

  O projektu

  Program

  Interreg Podonavje (2021 – 2027)

   

  Vrednost projekta

  Skupna vrednost projekta: 2.166.493,50 EUR
  Sofinanciranje s strani Interreg Podonavje: 1.733.194,80 EUR

   

  Nosilec projekta

  dr. Manca Kovač Viršek

   

  Sodelavci

  dr. Manca Kovač Viršek
  Uroš Robič
  dr. Tine Bizjak
  Štefan Trdan
  Klemen Šavli

   

   

  Trajanje projekta

  2024 – 2026

  Kontakt

  dr. Manca Kovač Viršek
  00 386 1 47 75 301

  Pošlji sporočilo

  Projektna knjižnica

  OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

  AQPLA projekt

  Konzorcij projekta AQUATIC PLASTIC sestavlja 13 projektnih in 19 pridruženih partnerjev iz 10 držav, ki zastopajo različne interesne skupine, namenjene reševanju problematike onesnaženja s plastiko v povodju Donave. Konzorcij vključuje ministrstva, pristojna za zakonodajo, nevladne organizacije, ki aktivno sodelujejo pri dejavnostih na terenu, univerze, ki se ukvarjajo z znanstvenimi raziskavami,...

  COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

  IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

  DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

  Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...