DanubeSediment_Q2 – Bilanca plavin v povodju Donave – trajnostno, integrirano, transnacionalno upravljanje s količinami in kakovostjo plavin v povodju Donave

DanubeSediment_Q2 – Danube Sediment Balance – Sustainable, Integrated Transnational Sediment Quantity and Quality Management in the Danube River Basin

DanubeSediment_Q2 – Bilanca plavin v povodju Donave – trajnostno, integrirano, transnacionalno upravljanje s količinami in kakovostjo plavin v povodju Donave

V začetku letošnjega leta je začel teči projekt DanubeSediment_Q2, ki je nadaljevanje projekta “Upravljanje s plavinami na povodju Donave” ali krajše DanubeSediment, ki je potekal v letih 2017–2019. V projektu DanubeSediment se je prvič vzpostavilo transnacionalno sodelovanje inštitucij vzdolž povodja Donave, z namenom celostnega upravljanja s plavinami v povodju Donave. V projektu so se zbrali podatki o metodah in rezultatih spremljanja stanja transporta plavin vzdolž povodja Donave ter pripravile so se Smernice za upravljanje s plavinami in Priročnik upravljanja s plavinami za deležnike, v katerem je zbran nabor možnih ukrepov, ki naslavljajo to področje.

 

V projektu DanubeSediment_Q2 bomo nadaljevali z aktivnostmi upravljanja s plavinami v povodju Donave, kjer zasledujemo tri cilje, in sicer:

 1. Izboljšanje spremljanja stanja plavin v povodju Donave.
 2. Verifikacija predlaganih ukrepov v pilotnih območjih.
 3. Razvoj čezmejnega načrta integriranega upravljanja s plavinami v povodju Donave.

 

IzVRS bo v projektu sodeloval pri doseganju vseh treh ciljev. Osredotočal se bo na verifikacijo predlaganih ukrepov na pilotnem območju v Sloveniji, ki je na Spodnji Savi. Izdelala se bosta dva modela, 1D model bilance transporta plavin vzdolž celotne Spodnje Save ter podrobnejši, 2D model znotraj pretočne akumulacije HE Boštanj, kjer se bo testiralo različne scenarije s predlaganimi ukrepi. Scenariji in verificirani ukrepi se bodo lahko uporabili kot osnova za pripravo načrta upravljanja s plavinami tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah Podonavja. Podoben pristop bo tudi v drugih državah Podonavja, s skupnim ciljem izboljšanja upravljanja s plavinami v Podonavju.

 

V projektu sodeluje 15 partnerjev iz povodja Donave. Poleg IzVRS je iz Slovenije vključen še Geološki zavod Slovenije (GeoZS), ki je v preteklosti vodil projekt SIMONA, osredotočen na kakovost plavin v Podonavju. K projektu so pristopili tudi trije strateški partnerji iz Slovenije, in sicer DRSV, ARSO ter HESS. Vodilni partner na projektu je Univerza na Dunaju (BOKU).

 

SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU

 

Celoten naslov projekta: Danube Sediment Balance – Sustainable, Integrated Transnational Sediment Quantity and Quality Management in the Danube River Basin

Slovenski naslov projekta: Bilanca plavin v povodju Donave – trajnostno, integrirano, transnacionalno upravljanje s količinami in kakovostjo plavin v povodju Donave

Akronim projekta: DanubeSediment_Q2

Koda projekta: DRP0200029

Program: Transnacionalni program Interreg Podonavje (2021 – 2027)

 

Trajanje projekta:

1.1.2024 – 30.6.2026

 

Povezane vsebine:

Spletna stran projekta: https://interreg-danube.eu/projects/danubesediment-q2

X: https://x.com/DanubeSediment

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/danubesediment-q2-interreg/

DanubeSediment_Q2 Poster

Partnerji

Ključne besede

  O projektu

  Program

  Interreg Podonavje (2021 – 2027)

   

  Vrednost projekta

  Skupna vrednost projekta: 2.893,187 EUR

  Sofinanciranje s strani Interreg Podonavje: 2.214.549,60 EUR

   

  Nosilec projekta

  Peter Suhadolnik

   

  Sodelavci

  Luka Javornik

  Klemen Šavli

   

  Trajanje projekta

  1.1.2024 – 30.6.2026

  Kontakt

  Peter Suhadolnik
  00 386 1 47 75 331

  Pošlji sporočilo

  Projektna knjižnica

  OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

  DanubeSediment_Q2 projekt

  V projektu DanubeSediment se je prvič vzpostavilo transnacionalno sodelovanje inštitucij vzdolž povodja Donave, z namenom celostnega upravljanja s plavinami v povodju Donave. V projektu so se zbrali podatki o metodah in rezultatih spremljanja stanja transporta plavin vzdolž povodja Donave ter pripravile so se Smernice za upravljanje s plavinami in Priročnik...

  AQPLA projekt

  Konzorcij projekta AQUATIC PLASTIC sestavlja 13 projektnih in 19 pridruženih partnerjev iz 10 držav, ki zastopajo različne interesne skupine, namenjene reševanju problematike onesnaženja s plastiko v povodju Donave. Konzorcij vključuje ministrstva, pristojna za zakonodajo, nevladne organizacije, ki aktivno sodelujejo pri dejavnostih na terenu, univerze, ki se ukvarjajo z znanstvenimi raziskavami,...

  COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

  IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....