Proces poglabljanja reke Mure se ni ustalil

Na Inštitutu za vode smo zaključili študijo Ocena stanja mejnega in notranjega odseka Mure s predvidenimi ukrepi. Slovenska analiza mejnega odseka je bila tudi osnova za predstavitev stališč v bilateralni komisiji Slovenije in Avstrije. Poročilo smo dopolnili z letošnjimi meritvami, ki potrjujejo prvotne ugotovitve strokovnjakov Inštituta za vode Republike Slovenije, da se proces poglabljanja Mure ni ustalil. Ugotovitev Inštituta temeljilo izključno na analizi meritev profilov, gladin in pretokov Mure ter gladin podtalnice. Meritve se izvajajo po naročilu Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro že od leta 1979, vendar do sedaj s slovenske strani še niso bile sistematično obdelane, da bi lahko določili obstoječe stanje Mure in trend spreminjanja le tega.