Podaljšanje projekta DeFishGear

V začetku decembra 2015 smo prejeli obvestilo s strani Adriatic IPA programa o podaljšanju projekta DeFishGear (Sistem ravnanja z odpadno ribiško opremo v Jadranski regiji) do septembra 2016. Projekt DeFishGear je nastal kot odgovor na pomanjkljivo znanje in razumevanje morskih odpadkov.