Multidisciplinarne rešitve za Krakovski gozd

Na Inštitutu za vode RS v sodelovanju s partnerji pripravljamo rešitve za zavarovano Natura 2000 območje v Krakovskem gozdu. Krakovski gozd se namreč izsušuje, zato je nujno potrebno oblikovanje rešitev za omogočanje vodnatosti. Skupaj s partnerji bomo na Inštitutu za vode oblikovali rešitve, ki bodo delno prispevale tudi k reševanju poplavne varnosti v Kostanjevici na Krki.