Uspešen zaključek projekta SPARE (Strateško načrtovanje in usklajevanje na področju ohranjanja in obnove alpskih rečnih ekosistemov)

V treh letih je bilo povodje Soče pogosto predmet primerjave z drugimi območji alpskih rek. Na zaključni konferenci projekta SPARE, ki je potekala v Innsbrucku, se je območje Soče predstavilo tudi z novo poljudno publikacijo, ki na strnjen način predstavi naravne elemente kot tudi kulturno pestrost in ekonomski pomen voda. Jedro projekta SPARE je bilo posvečeno vključevanju deležnikov v proces upravljanja in praksam, ki so v veljavi na različnih območjih v Alpah.