You are here:

IzVRS se je vključil kot ustanovni član v Kompetenčni center INOVATIS