Informiranje in ozaveščanje javnosti

Učinkovitost varovanja morja ni odvisna zgolj od ukrepov države in lokalnih skupnosti temveč sloni predvsem na vsakem izmed nas. Za prostorske načrtovalce, projektivna podjetja, organe lokalnih skupnosti in državne organe, ki se ukvarjajo z urejanjem in/ali varovanjem voda je izredno pomembno dobro poznavanje možnosti in omejitev pri poseganju v morsko okolje in priobalna zemljišča. Prav tako pa je dobro, da se vsak posameznik zaveda kakšen je lahko njegov vpliv na morsko okolje.