Raziskave onesnaženosti voda, sedimentov in organizmov z mikroplastiko

Mikroplastika predstavlja enega izmed večjih problemov onesnaženja voda v današnjem času. Njen pomen je postal globalno zanimiv šele v zadnjih petih letih, pri čemer je potrebno povdariti, da so bile dosedanje raziskave narejene predvsem v razvitem zahodnem svetu (ZDA, Evropa). IzVRS je bil prvi v Sloveniji, ki je pričel s tovrstnimi raziskavami in postavil metodologijo vzorčenja in analize vzorcev. Metodologijo še vedno konstantno izpopolnjuje tudi v sodelovanju s svetovno znanimi raziskovalci iz tega področja (MSFD Technical Subgroup on Marine Litter).