Izvedena prva investicija v projektu GREVISLIN

V petek, 13. septembra je bila slovesna otvoritev nove pešpoti ob reki Pivki. Pešpot poteka od Vilharjeve ulice do bližine parkirišča pri Postojnski jami. Zgrajena je bila v sklopu projekta “Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah” ali na kratko GREVISLIN.