Kaj je Zelena Infrastruktura ob rekah

Odgovor na to vprašanje smo iskali zadnje dni decembra na delovnem sestanku partnerjev, s katerimi skupaj sodelujemo v delovnem sklopu 3.1, kjer pripravljamo Dolgoročni čezmejni načrt razvoja in zaščite zelene infrastrukture na rekah Soča, Vipava in Livenza. Projekt GREVISLIN je sofinanciran iz Interreg programa čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija.