PILOTNO OBMOČJE MURA V PROJEKTU IDES

Vabimo vas na virtualni ogled reke Mure, slovenskega pilotnega območja v okviru projekta IDES “Izboljšanje kakovosti vode v reki Donavi in njenih pritokih z integriranim upravljanjem poplavnih ravnic na osnovi Ekosistemskih Storitev”.