Zaključek projekta “Pirati plastike – dajmo Evropa”

8. decembra je v sklopu Meseca znanosti potekal zaključek projekta Pirati plastike – dajmo Evropa, ki je v enem letu več kot 1400 učencem in dijakom 100 slovenskih šol približal skupnostno znanost in problematiko onesnaževanja s plastiko. Mladi so znanstvenikom pomagali pri pionirskem delu – množičnem vzorčenju mikroplastike v slovenskih rekah, s katero je po trenutnih rezultatih onesnaženih več kot tri četrtine analiziranih rek.

PILOTNO OBMOČJE MURA V PROJEKTU IDES

Vabimo vas na virtualni ogled reke Mure, slovenskega pilotnega območja v okviru projekta IDES “Izboljšanje kakovosti vode v reki Donavi in njenih pritokih z integriranim upravljanjem poplavnih ravnic na osnovi Ekosistemskih Storitev”.