Zaključek projekta “Pirati plastike – dajmo Evropa”

8. decembra je v sklopu Meseca znanosti potekal zaključek projekta Pirati plastike – dajmo Evropa, ki je v enem letu več kot 1400 učencem in dijakom 100 slovenskih šol približal skupnostno znanost in problematiko onesnaževanja s plastiko. Mladi so znanstvenikom pomagali pri pionirskem delu – množičnem vzorčenju mikroplastike v slovenskih rekah, s katero je po trenutnih rezultatih onesnaženih več kot tri četrtine analiziranih rek.

Organizacija osmih regijskih posvetovanj o osnutku Načrta upravljanja voda 2015 – 2021

Na Inštitutu za vode smo za Ministrstvo za okolje in prostor načrtovali, organizirali in izvedli osem regijskih posvetovanj o osnutku Načrta upravljanja voda 2015 – 2021. Osem posvetovanj je bilo organiziranih za porečja spodnje, srednje in zgornje Save, Drave, Mure in Savinje ter povodji Soči in jadranskih rek z morjem. Več kot 440 udeležencev je aktivno sodelovalo na moderiranih posvetih v Novem mestu, Mariboru, Murski Soboti, Kopru, Idriji, Ljubljani, Kranju in Celju.

Informiranje in ozaveščanje javnosti

Učinkovitost varovanja morja ni odvisna zgolj od ukrepov države in lokalnih skupnosti temveč sloni predvsem na vsakem izmed nas. Za prostorske načrtovalce, projektivna podjetja, organe lokalnih skupnosti in državne organe, ki se ukvarjajo z urejanjem in/ali varovanjem voda je izredno pomembno dobro poznavanje možnosti in omejitev pri poseganju v morsko okolje in priobalna zemljišča. Prav tako pa je dobro, da se vsak posameznik zaveda kakšen je lahko njegov vpliv na morsko okolje.