You are here:

MAKEDONCI PREPOZNAVAJO VLOGO ZADRŽEVALNIKOV PRI PRILAGAJANJU PODNEBNIM SPREMEMBAM