Posveti o osnutku Načrta upravljanja voda 2015 – 2021: Inštitut za vode za Ministrstvo za okolje in prostor organizira sektorske posvete

Na Inštitutu za vode pripravljajo sektorske posvete o vključevanju potreb sektorjev v Načrt upravljanja voda. Za Ministrstvo za okolje in prostor bodo v Ljubljani organizirali tri sektorske posvete – za kmetijstvo (22. oktober 2015) , energetiko (28. oktober) in urejanje voda (30. oktober). Na posvetu pričakujejo podoben interes udeležencev, kot je bil na uspešnih osmih regionalnih posvetih o osnutku Načrta upravljanja voda. Na sektorskih posvetih bodo pregledali stanje, obremenitve in ukrepe, ki so načrtovani za doseganje dobrega stanja voda.

Inštitut za vode za Ministrstvo za okolje in prostor organiziral osem regijskih posvetovanj o osnutku Načrta upravljanja voda 2015 – 2021

Na Inštitutu za vode smo za Ministrstvo za okolje in prostor načrtovali, organizirali in izvedli osem regijskih posvetovanj o osnutku Načrta upravljanja voda 2015 – 2021. Osem posvetovanj je bilo organiziranih za porečja spodnje, srednje in zgornje Save, Drave, Mure in Savinje ter povodji Soči in jadranskih rek z morjem. Več kot 440 udeležencev je aktivno sodelovalo na moderiranih posvetih v Novem mestu, Mariboru, Murski Soboti, Kopru, Idriji, Ljubljani, Kranju in Celju.