You are here:

Posveti o osnutku Načrta upravljanja voda 2015 – 2021: Inštitut za vode za Ministrstvo za okolje in prostor organizira sektorske posvete