You are here:

Inštitut za vode za Ministrstvo za okolje in prostor organiziral osem regijskih posvetovanj o osnutku Načrta upravljanja voda 2015 – 2021