You are here:

Hidromorfologija – preučevanje hidromorfoloških značilnosti površinskih voda in preučevanje spremenjenosti hidromorfoloških procesov in značilnosti zaradi različnih posegov v vodni prostor