You are here:

Kako vpeljati možnosti upravljanja voda z namenom prilagoditve na podnebne spremembe v porečju reke Vipave?