7OP BeWater

Aktivno vključevanje družbe pri prilagajanju upravljanja voda v povezavi z globalnimi spremembami/Making society an active participant in water adaptation to global change

Projekt BeWater se izvaja v sklopu 7. Okvirnega programa Evropske unije v okviru pobude Znanost v družbi. Cilj projekta BeWater je promovirati dialog in sodelovanje med znanostjo in družbo na področju trajnostnega upravljanja z vodami in prilagajanja podnebnim spremembam v Sredozemlju.

Projektni partnerji v procese soodločanja pri upravljanju voda vključujemo tako znanstvenike kot tudi druge zainteresirane deležnike v štirih pilotnih porečjih v Sredozemlju na področju Slovenije, Španije, Cipra in Tunizije. V pilotnih porečjih opredeljujemo izzive podnebnih sprememb in možne načine upravljanja z vodami. Na podlagi zbranih informacij deležniki sodelujejo pri oblikovanju načrtov prilagajanja podnebnim spremembam v njihovih regijah. Projektne aktivnosti se v Sloveniji izvajajo na porečju reke Vipave, ki je bilo izbrano zaradi številnih hidroloških, morfoloških in bioloških obremenitev ter onesnaženja.

Sodelovanje med znanostjo in družbo pri pripravi načrtov prilagajanja porečij je inovativen pristop, razvit v sklopu projekta BeWater. V procesu razvoja načrta prepoznani izzivi in možnosti upravljanja voda so bili uporabljeni kot vhodni podatki, ki so vključeni v Načrte prilagajanja porečij. Jeseni 2016 je bil na spletni strani projekta BeWater objavljen Načrt prilagajanja porečja reke Vipave, hkrati z načrti, ki so pripravljeni za ostala pilotna porečja vključena v projekt.

V sklopu projekta BeWater je za namen razširjanja rezultatov predvidena izdelava dveh kratkih poročil, namenjenih predvsem  odločevalcem in oblikovalcem strateških načrtov ter drugim deležnikom, ki so zainteresirani za oblikovanje in vplivanje na te načrte. Poročilo številka 1, ki je izšlo aprila 2016, vsebuje tri ključna sporočila, ki temeljijo na oblikovanih možnostih upravljanja voda, analizi obstoječih prilagoditvenih načrtov porečij in strategij prilagajanja na podnebne spremembe.  Ob zaključku projekta, marca 2017, bo izdelano Poročilo številka 2, ki bo vsebovalo povzetek ključnih rezultatov projekta, zaključno analizo strateških načrtov ter priporočila za odločevalce in oblikovalce teh strategij.

Povezava na dodatne vsebine

  1. http://www.bewaterproject.eu/
  2. povezava na stare vsebine: http://old.www.izvrs.si/bewater-making-society-an-active-participant-in-water-adaptation-to-global-change/

 

Partnerji

logo4
logo1

Ključne besede

O projektu

Vrednost projekta
3.588.713 EUR

Kontakt

Manca Magjar
00 386 1 47 75 350

Pošlji sporočilo

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...