Upravljanje morskega okolja

Na Sektorju za morje pripravljamo strokovne podlage za Načrt upravljanja morskega okolja (NUMO) v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (Direktiva 2008/56/ES) za naročnika Ministrstvo za okolje in prostor. IzVRS ima pri pripravi strokovnih podlag vlogo koordinatorja (usklajevalca aktivnosti in vsebin), pripravljavca posameznih strokovnih vsebin, in oblikovalca podatkovnih slojev za poročanje Komisiji.

Raziskave onesnaženosti voda, sedimentov in organizmov z mikroplastiko

Mikroplastika predstavlja enega izmed večjih problemov onesnaženja voda v današnjem času. Njen pomen je postal globalno zanimiv šele v zadnjih petih letih, pri čemer je potrebno povdariti, da so bile dosedanje raziskave narejene predvsem v razvitem zahodnem svetu (ZDA, Evropa). IzVRS je bil prvi v Sloveniji, ki je pričel s tovrstnimi raziskavami in postavil metodologijo vzorčenja in analize vzorcev. Metodologijo še vedno konstantno izpopolnjuje tudi v sodelovanju s svetovno znanimi raziskovalci iz tega področja (MSFD Technical Subgroup on Marine Litter).

Socio-ekonomska analiza

Izraba morskega prostora v Republiki Sloveniji je intenzivna in izredno raznolika. Ljudje z izvajanjem dejavnosti na morju in kopnem vplivamo na stanje morskega okolja. Pri tem se moramo zavedati, da je zdravo in čisto morsko okolje osnovni pogoj za opravljanje različnih dejavnosti, in kot tako prinaša slovenskemu gospodarstvu in družbi določene koristi.