Zaključna konferenca Projekta BALMAS

Inštitut za vode Republike Slovenije, kot vodilni partner Projekta BALMAS (Ballast Water Management System for Adriatic Sea protection / Sistem ravnanja z balastno vodo za varstvo Jadranskega morja), je organiziral in vodil Zaključno konferenco Projekta BALMAS, ki je potekala od 21. in 22. septembra 2016 na Morski Biološki Postaji Piran.