IDES – DELEŽNIKI RAZPRAVLJALI O EKOSISTEMSKIH STORITVAH IN POVEZAVAH MED NJIMI NA PILOTNEM OBMOČJU MURA

V četrtek, 27. maja, se je 19 deležnikov iz različnih sektorjev udeležilo prve nacionalne delavnice, organizirane na pilotnem območju reke Mure v Sloveniji. Delavnica je bila organizirana v okviru projekta IDES (Izboljšanje kakovosti voda porečja Donave z uvajanjem celostnega upravljanja poplavnih ravnic in prepoznavanjem njihovih Ekosistemskih Storitev).