Uspešen zaključek projekta SPARE (Strateško načrtovanje in usklajevanje na področju ohranjanja in obnove alpskih rečnih ekosistemov)

V treh letih je bilo povodje Soče pogosto predmet primerjave z drugimi območji alpskih rek. Na zaključni konferenci projekta SPARE, ki je potekala v Innsbrucku, se je območje Soče predstavilo tudi z novo poljudno publikacijo, ki na strnjen način predstavi naravne elemente kot tudi kulturno pestrost in ekonomski pomen voda. Jedro projekta SPARE je bilo posvečeno vključevanju deležnikov v proces upravljanja in praksam, ki so v veljavi na različnih območjih v Alpah.

Vabilo na predavanje “Večkriterijske analize kot podpora odločanju pri upravljanju (gospodarjenju) z vodami in vodnim prostorom” – dr. Sašo Šantl

Vabimo vas na predavanje “Večkriterijske analize kot podpora odločanju pri upravljanju (gospodarjenju) z vodami in vodnim prostorom” – dr. Sašo Šantl, univ. dipl. inž., ki bo potekalo v četrtek, 17. 1. 2019 ob 10:00 v predavalnici št. 2 v prostorih Gea College v medetaži poslovne stolpnice WTC na Dunajski 156 v Ljubljani. Vljudno vabljeni!

Začetek izvedbe projekta Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in tipov habitatov ob rekah – GREVISLIN – Interreg ITALIJA-SLOVENIJA

Vodilni partner izvedbe projekta GREVISLIN – Interreg ITALIJA-SLOVENIJA, RRA Severne primorske je organiziral uvodni sestanek za začetek aktivnosti na projektu.
Uvodni sestanek je potekal 30.11.2018 v Vili Vipolže v  Brdih. V okviru agende uvodnega sestanka so se predstavile vse institucije partnerjev in pridruženih partnerjev projekta na slovenski in italijanski strani, vodje delovnih sklopov pa so za posamezne delovne sklope projekta predstavili vsebino, časovni in finančni okvir ter vlogo posameznih partnerjev v posameznem delovnem sklopu.
Večina aktivnosti v okviru delovnih sklopov bo pričela teči s 01.01.2019.

Uspešno izvedena delavnica “Živeti z vodo, obalo in morjem”

V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo RS za vode in Inštitutom za vode RS smo dne 09.11.2018 organizirali delavnico “Živeti z vodo, obalo in morjem”. Teme delavnice so bile povezovanje izvajanja zakonskega okvira, strateških in programskih dokumentov na področju upravljanja z vodami, rezultatov strokovnih podlag in projektov ter izvajanje pilotnih projektov zelene infrastrukture v okviru čezmejnega sodelovanja in širše, sodelovanja v makro-regijah EU. Dogodka so se udeležili predstavniki različnih inštitucij in strok, ki jih povezujeta znanje in skrb za vodo.