Podaljšanje projekta DeFishGear

V začetku decembra 2015 smo prejeli obvestilo s strani Adriatic IPA programa o podaljšanju projekta DeFishGear (Sistem ravnanja z odpadno ribiško opremo v Jadranski regiji) do septembra 2016. Projekt DeFishGear je nastal kot odgovor na pomanjkljivo znanje in razumevanje morskih odpadkov.

Proces poglabljanja reke Mure se ni ustalil

Na Inštitutu za vode smo zaključili študijo Ocena stanja mejnega in notranjega odseka Mure s predvidenimi ukrepi. Slovenska analiza mejnega odseka je bila tudi osnova za predstavitev stališč v bilateralni komisiji Slovenije in Avstrije. Poročilo smo dopolnili z letošnjimi meritvami, ki potrjujejo prvotne ugotovitve strokovnjakov Inštituta za vode Republike Slovenije, da se proces poglabljanja Mure ni ustalil. Ugotovitev Inštituta temeljilo izključno na analizi meritev profilov, gladin in pretokov Mure ter gladin podtalnice. Meritve se izvajajo po naročilu Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro že od leta 1979, vendar do sedaj s slovenske strani še niso bile sistematično obdelane, da bi lahko določili obstoječe stanje Mure in trend spreminjanja le tega.

Posveti o osnutku Načrta upravljanja voda 2015 – 2021: Inštitut za vode za Ministrstvo za okolje in prostor organizira sektorske posvete

Na Inštitutu za vode pripravljajo sektorske posvete o vključevanju potreb sektorjev v Načrt upravljanja voda. Za Ministrstvo za okolje in prostor bodo v Ljubljani organizirali tri sektorske posvete – za kmetijstvo (22. oktober 2015) , energetiko (28. oktober) in urejanje voda (30. oktober). Na posvetu pričakujejo podoben interes udeležencev, kot je bil na uspešnih osmih regionalnih posvetih o osnutku Načrta upravljanja voda. Na sektorskih posvetih bodo pregledali stanje, obremenitve in ukrepe, ki so načrtovani za doseganje dobrega stanja voda.