BALMAS – Sistem ravnanja z ladijsko balastno vodo za varstvo Jadranskega morja 

Balmas

Inštitut za vode Republike Slovenije je bil vodilni partner mednarodnega strateškega projekta BALMAS – Sistem ravnanja z balastno vodo za varstvo Jadranskega morja (BALlast water Management system for Adriatic Sea protection), ki ga je v višini 85 % sofinancirala Evropska unija v okviru Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007–2013, v višini 15 % pa je bil sofinanciran na nacionalnem nivoju posameznih projektnih partnerjev in sicer 10 % s strani Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter 5 % s strani Ministrstva za okolje in prostor. Na projektu je sodelovalo 16 partnerjev in 7 pridruženih partnerjev iz 6-ih držav Jadranske regije (Slovenija, Italija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Albanija).

Cilj projekta je bil oblikovanje čezmejnega sistema, ki povezuje strokovnjake in odgovorne državne organe na področju kontrole in ravnanja z balastno vodo v Jadranskem morju.

V okviru projekta BALMAS smo pripravili:

  1. Navodila za izvajanje skupnih metod in pristopov za preprečevanje prenosa škodljivih vodnih organizmov in patogenov z balastnimi vodami;
  2. Sistem za podporo odločanju glede ravnanja z ladijsko balastno vodo, ocena tveganja, ustrezne metode vzorčenja balastne vode v skladu z Mednarodno konvencijo za nadzor in ravnanje z ladijsko balastno vodo in usedlinami;
  3. Celovit izvedbeni načrt ravnanja z ladijsko balastno vodo v Jadranskem morju, ki je bil usklajen na celotnem območju Jadranskega morja v skladu z Mednarodno konvencijo za nadzor in ravnanje z ladijsko balastno vodo in usedlinami (2004);
  4. Strategijo ravnanja z ladijsko balastno vodo v Jadranskem morju, v kateri so upoštevani dolgoročni finančni, institucionalni in politični vidiki.

Rezultati projekta BALMAS sledijo okoljskim in drugim ciljem Evropske Morske direktive in Evropske Pomorske politike s preprečevanjem pomembnih vplivov na morsko okolje ali tveganje zanj tako, da se prisotnost onesnaževalcev v morskem okolju in njihovi biološki vplivi ohranjajo v sprejemljivih mejah.

Vsebina projekta izhaja tudi iz aktivnosti in zaključkov Mešane slovensko-italijansko-hrvaške komisije za zaščito Jadranskega morja in obalnih območij pred onesnaženjem ter njene Podkomisije za ravnanje z balastnimi vodami v Jadranu, kjer so Jadranske države opredelile to vsebino kot prioritetno.

Dokumentarni film o projektu

https://www.youtube.com/watch?v=B4_D2myKJHc

Objave

Penko L., Zupančič G., Kocijančič U., Popit A., Gorišek M., Aubreht A., Forte C., Magaletti E., Marini M., Grilli F., Bastianini M., Ninčević-Gladan Ž., Zec D., Joksimović D., Markovčič-Kostelac M., Vidas S. (2016) I ntegrated Operational Plan for Ballast Water Management in the Adriatic. Institute for Water of the Republic of Slovenia, Ljubljana.

Markovčič-Kostelac M., Zec D., Rak G. (2016) Ballast Water Management Strategy for the Adriatic. Institute for Water of the Republic of Slovenia, Ljubljana.

Povezane vsebine

  1. BALMAS
  2. Jadranski čezmejni program IPA 2007-2013
  3. Evropska komisija
  4. Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  5. Ministrstvo za okolje in prostor

Logotipi

balmans4
balmans3
balmans2
balmans1

Ključne besede

O projektu

Vrednost projekta
7.157.158 EUR

Naročnik

Jadranski čezmejni program IPA 2007- 2013

Vodja projekta

Karin Kompare

Koordinator projekta

dr. Andreja Popit

Sodelavci

dr. Andreja Popit

dr. Leon Gosar

Urška Kocijančič

Gašper Zupančič

Karin Kompare

Saša Starec

Klemen Šavli

mag. Teja Muha

Sabina Dolič

Aleksandra Aubreht

dr. Metka Gorišek

Klara Rozman

dr. Špela Koren

dr. Katja Klančnik

Ludvik Penko

Ljudmil Velkavrh

Trajanje projekta

2013 – 2016

Kontakt
dr. Andreja Popit
Pošlji sporočilo

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...