DeFishGear – Sistem ravnanja z odpadno ribiško opremo v Jadranski regiji

DeFishGear – Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region

Sistem ravnanja z odpadno ribiško opremo v Jadranski regiji

Skupaj s 16-imi partnerskimi organizacijami iz sedmih držav Jadranskega morja, pod koordinacijo vodilnega partnerja iz Slovenije (Kemijski inštitut), smo bili uspešni pri prijavi mednarodnega projekta z naslovom Derelict Fishing Gear Management System (DEFISHGEAR) – Sistem ravnanja z odpadno ribiško opremo v Jadranski regiji, na razpisnem programu IPA ADRIATIC. Na Inštitutu za vode RS se aktivno ukvarjamo s problematiko morskih odpadkov od sprejema Morske direktive leta 2008. Pobuda za organizacijo projekta na Jadranskem nivoju je prišla z naše strani in po uspešnem naboru partnerskih organizacij v Jadranski regiji ter vsebinski pripravi projekta, smo uspeli premagati konkurenco in pridobiti sredstva za izvedbo projekta DEFISHGEAR.

 

SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU

Celoten naslov projekta: Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region

Slovenski naslov projekta: Sistem ravnanja z odpadno ribiško opremo v Jadranski regiji

Akronim projekta: DEFISHGEAR

Koda projekta: 1str°/ 00010

Program: Jadranski čezmejni program IPA (IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007 – 2013)

Cilj projekta DEFISHGEAR je priprava regionalno usklajene strategije za zmanjšanje količine morskih odpadkov v Jadranskem morju s sodelovanjem ključnih interesnih skupin (ribiška industrija, raziskovalci, politiki, nevladne organizacije ter reciklažna industrija). Pomemben izdelek ob koncu projekta bo prva regijsko usklajena ocena količin, tipa in izvora odpadkov v morju, vključno z mikroplastiko. Analiza bo državam v regiji pomagala pri identifikaciji točk žarišč, izvora odpadkov ter bo močno prispevala k večjemu znanju v regiji o morskih odpadkih.

Posebno pozornost projekt DEFISHGEAR namenja sodelovanju z ribiškim sektorjem. Ribiči predstavljajo pomemben člen verige varovanja morskega okolja in s svojimi obstoječimi aktivnostmi lahko močno pripomorejo k zmanjševanju onesnaženosti morskega okolja z odpadki.

V sklopu projekta se bomo osredotočali na tri področja:

  1. onesnaževanje z morskimi odpadki ter njihov ekonomski vpliv na obalne skupnosti;
  2. nadzor in zmanjševanje količine mikroplastike v morju ter njene posledice za morske organizme;
  3. zbiranje in recikliranje zapuščene ribiške opreme (mreže) in naključno ujetih odpadkov pri ribolovu.

Obetamo si sodelovanje z edinim predelovalcem odpadne ribiške opreme trenutno v svetu, podjetjem Julon d.d. iz Ljubljane, članom skupine Aquafil. Italijansko podjetje je v Sloveniji pričelo z izvajanjem inovativnega projekta Econyl. Primarno surovino za izdelavo polimernega materiala, poliamida 6, zamenjujejo s sekundarnim materialom, ki jih sestavljajo odsluženi proizvodi iz tega polimera, med drugim tudi odpadne ribiške mreže. Z aktivnostmi so uspešno pričeli v okviru projekta Healthy Seas.

DEFISHGEAR bo prispeval k razvoju sistema, s katerim bo olajšano ustrezno spremljanje in upravljanje podatkov med državami v regiji, saj je le-to trenutno zelo pomanjkljivo in izvajano le na nivoju posameznih držav. Razvito bo v sodelovanju z vsemi državami v regiji (Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Grčija, Italija, Črna gora in Slovenija), kar bo okrepilo tudi izmenjavo idej, izkušenj, tehnik in znanja ter hkrati pospešilo globljo ozaveščenost in razumevanje problematike morskih odpadkov.

Med poglavitne naloge projekta spada tudi povečanje ozaveščenosti o problematiki odpadkov v morju med različnimi ciljnimi skupinami, zato bo v ta namen projektna skupina pripravila številne publikacije, video posnetke in ostale medijske aktivnosti. V vsaki izmed udeleženih držav bo organiziran Nacionalni info dan, različne prostovoljne akcije, kot je na primer čiščenje obale, delavnice ter poletna šola.

Baza podatkov, razvita v okviru projekta:

http://www.defishgear.izvrs.si/defishgearpublic/

Trajanje projekta:

1.11.2013 – 30.9.2016

Povezane vsebine:

  1. DeFishGear
  2. Jadranski čezmejni program
  3. Evropska komisija
  4. Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko
  5. Ministrstvo za okolje in prostor

Partnerji

Služba vlada Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
IPA Adriatic
EU komisija

Ključne besede

O projektu

Naročnik

IPA Adriatic CBC Program

 

Vrednost projekta

5.353.765 EUR

 

Nosilec projekta

dr. Manca Kovač Viršek

 

Sodelavci

Andreja Palatinus

Sabina Cepuš

Štefan Trdan

Uroš Robič

dr. Špela Koren

Tea Masić

Andrej Bašelj

 

Trajanje projekta

2013 – 2016

 

Kontakt

dr. Manca Kovač Viršek
00 386 1 47 75 301

Pošlji sporočilo

Projektna knjižnica

Fotogalerija

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...