MEDCIS – Podpora sredozemskih državam članicam EU za usklajeno in koordinirano izvajanje drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji

MEDCIS

 

IZVRS je partner projekta MEDCIS. Vodilni partner je Hellenic Centre for Marine Research (Grčija), ostali partnerji pa so: Institut Francais de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Francija), Fundacion AZTI – AZTI Fundazioa (Španija), University of Salento – Department of Biological and Environmental Sciences and Technologies (Italija), Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Italija), Instituto Espanol de Oceanografia (Španija), Nacionalni inštitut za Biologijo (Slovenija), National and Kapodistrian University of Athens, (Grčija) in Institute of Oceanography and Fisheries (Hrvaška).

Cilj projekta MEDCIS je pospešiti izvajanje drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) v Mediteranskem morju s pripravo meril in metodoloških standardov za usklajene pristope med državami članicami EU; in sicer na podlagi pregledovanja, primerjanja, izbiranja in prilagajanja ustreznih obstoječih pristopov glede meril in metodoloških standardov ter protokolov v regionalnem / subregionalnem merilu. Usmerili se bomo na Sredozemsko regionalno / subregionalno sodelovanje in standardizacijo ter priporočili ustrezne pristope za to regijo, da bi zagotovili skladnost med pristopi, ki so jih izbrale posamezne države članice EU in omogočili primerjave na vseh možnih ravneh znotraj regije.

Aktivnosti IZVRS na projektu MEDCIS:

  1. Razvijanje skupnih pristopov in metodologij za določitev dobrega stanja morskega okolja (GES) in okoljskih ciljnih vrednosti v regijah in sub-regijah Sredozemskega morja (deskriptor D2 – tujerodne vrste, deskriptor D10 – morski odpadki).
  2. Pripravljanje predlogov za skupne pristope izvajanja presoj obstoječega stanja morskih voda v regijah in sub-regijah Sredozemskega morja (deskriptor D10 – morski odpadki, deskriptor D11 – podvodni hrup).
  3. Pripravljanje predlogov za izboljšanje skupnih programov monitoringa (poudarek na D2 – tujerodne vrste in D10 – morski odpadki), zbiranje in analiza podatkov v regijah in sub-regijah Sredozemskega morja.
  4. Razvijanje orodij in mehanizmov za opis in oceno napredka pri izvajanju programa ukrepov. Razvoj kataloga ukrepov in analiza usklajenosti na regionalnem nivoju za deskriptorje: D1,2,4,5,6,8,9,10. Ocena procesa izvajanja in učinkovitosti programa ukrepov.
  5. Sodelovanje pri promociji in diseminaciji rezultatov projekta MEDCIS.

Projekt MEDCIS podpira ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja, kot jih narekuje Okvirna direktiva o morski strategiji (MSFD).

O projektu

Vrednost celotnega projekta    

1.248.317,34 EUR

Sofinanciranje EU (80%)

998.653,87 EUR

Lastna udeležba (20%)

249.663,47 EUR

 

Vrednost IzVRS v projektu     

114.000,00 EUR

Sofinanciranje EU (80%)

91.200,00 EUR

Lastna udeležba – MOP (20%)

22.800,00 EUR

 

Nosilec projekta

dr. Katja Klančnik

Sodelavci

dr. Andreja Popit

dr. Manca Kovač Viršek

Sašo Gorjanc

Gašper Zupančič

Štefan Trdan

Karin Kompare

 

Naročnik

Evropska komisija

Trajanje projekta:

2017 – 2018

Kontakt

dr. Katja Klančnik
Pošlji sporočilo

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...