UWWTD – Okvirna pogodba o storitvah »Voda za državljane«

UWWTD – Okvirna pogodba o storitvah »Voda za državljane«, za storitev »Ocena poročanja držav članic v skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode«

UWWTD

Inštitut za vode Republike Slovenije sodeluje v Okvirni pogodbi o storitvah »Voda za državljane« ENV.C.2/2016/FRA/0032, ki sledi zahtevku za storitev »Ocena poročanja držav članic v skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode«. Konzorcij sestavljajo vodilna inštitucija  Umweltbundesamt GmbH (UBA) iz Avstrije, International office for water (OIEau) iz Francije, VITO iz Belgije in IZVRS iz Slovenije. Države članice Evropske unije morajo skladno z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) poročati o stanju odpadnih voda in sprejetih ukrepih. Konzorcij ima naslednje naloge: priprava nacionalnih poročil držav članic glede doseganja zahtev te Direktive, primerjava zadnjih treh poročanj držav članic ter prenova informacijskega sistema na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki bo omogočal vpogled v podatke o doseženi stopnji opremljenosti posameznih območij poselitve z javno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter o doseganju predpisanih zahtev glede stopnje čiščenja komunalne odpadne vode iz posameznih območij poselitve.

Povezave:

  O projektu

  Nosilec projekta

  Urška Kocijančič

  Sodelavci

  dr. Darko Drev

  Urška Kocijančič

  Špela Vrhovec

  Naročnik

  Evropska komisija

  Trajanje projekta:

  2016 – 2018

  Kontakt

  Urška Kocijančič
  Pošlji sporočilo

  OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

  COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

  IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

  DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

  Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

  QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

  Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...