AQPLA projekt

Konzorcij projekta AQUATIC PLASTIC sestavlja 13 projektnih in 19 pridruženih partnerjev iz 10 držav, ki zastopajo različne interesne skupine, namenjene reševanju problematike onesnaženja s plastiko v povodju Donave. Konzorcij vključuje ministrstva, pristojna za zakonodajo, nevladne organizacije, ki aktivno sodelujejo pri dejavnostih na terenu, univerze, ki se ukvarjajo z znanstvenimi raziskavami,...

DeFishGear – Sistem ravnanja z odpadno ribiško opremo v Jadranski regiji

Skupaj s 16-imi partnerskimi organizacijami iz sedmih držav Jadranskega morja, pod koordinacijo vodilnega partnerja iz Slovenije (Kemijski inštitut), smo bili uspešni pri prijavi mednarodnega projekta z naslovom Derelict Fishing Gear Management System (DEFISHGEAR) – Sistem ravnanja z odpadno ribiško opremo v Jadranski regiji, na razpisnem programu IPA ADRIATIC. Na Inštitutu...