Določitev ribjih tipov vodotokov hidroekoregij Dinaridi in Padska nižina

Določitev ribjih tipov vodotokov hidroekoregij

 

Z namenom razvoja metodologij vrednotenja ekološkega stanja skladno z Vodno direktivo v Sloveniji smo določili ribje tipe v vodotokih hidroekoregij Dinaridi in Padska nižina. Ribje tipe smo določili na podlagi podobnosti združb rib. Opis združb rib (ribji tipi) je izhodišče za določitev referenčnih razmer in razvoj metodologije vrednotenja ekološkega stanja na podlagi rib. Nalogo smo izvedli v sodelovanju z Zavodom za ribištvo Slovenije.

O projektu

Naročnik

Ministrstvo za okolje in prostor

Nosilec projekta

izr. prof. dr. Gorazd Urbanič

Sodelavci

dr. Samo Podgornik

Trajanje

2016