Krepitev zmogljivosti na področju Okvirne direktive o morski strategiji v Turčiji

Turčija

IzVRS je partner projekta. Vodilni partner je NIRAS IC Sp. z o.o., Poljska. Ostali partnerji so: Milieu Ltd., Belgija, RAST Muhendislik Hizmetleri Ltd., Turčija, National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics, Italija.

Cilj projekta je na trajnosten način doseči dobro stanje morskega okolja v Turčiji, ki bo v skladu s pravnim redom Evropske unije, in sicer na podlagi implementacije Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD). Projekt bo služil kot orodje za ohranjanje morskega okolja v vseh morjih Turčije.

Namen projekta je razumeti pravne, institucionalne in tehnične zahteve Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD, 2008/56 EC) in zagotoviti učinkovito odločanje pri nadaljnjih korakih implementacije te direktive v Turčiji.

O projektu

Nosilec projekta

dr. Monika Peterlin

Sodelavci

dr. Monika Peterlin

Naročnik

Evropska unija

Trajanje projekta:

2016 – 2017

Kontakt

dr. Monika Peterlin
Pošlji sporočilo

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...

QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla MSFD

Cilj projekta QUIETMED je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja...

MEDCIS – Podpora sredozemskih državam članicam EU za usklajeno in koordinirano izvajanje drugega cikla MSFD

Cilj projekta MEDCIS je pospešiti izvajanje drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji v Mediteranskem morju s pripravo meril in metodoloških standardov za usklajene pristope med državami članicami EU. Usmerili se bomo na Sredozemsko regionalno / subregionalno sodelovanje in standardizacijo ter priporočili ustrezne pristope za to regijo, da bi zagotovili...