QUIETMED – Skupni program glede podvodnega hrupa za izvedbo drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji v Mediteranskem morju

QUIETMED

IZVRS je partner projekta QUIETMED. Vodilni partner je Centro Technologico Naval y del Mar (Španija), ostali partnerji pa so: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija), Universitat Politecnica de Valencia (Španija), Service hydrographique et oceanographique de la marine (Francija), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Italija), Permanent Secretariat of the Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Sea (Monako), The Conservation Biology Research Group, the University of Malta (Malta), Institute of Oceanography and Fisheries (Hrvaška) in Foundation for research and technology – Hellas (Grčija).

Cilj projekta QUIETMED  je izboljšati nivo usklajenosti in primerljivosti izvajanja drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD) za deskriptor 11 – podvodni hrup na območju Sredozemskega morja na podlagi izboljšanega sodelovanja med državami članicami Evropske unije, Barcelonske Konvencije in tretjih držav. Pripravili bomo skupne pristope za določitev dobrega stanja morskega okolja (GES) in opredelitev mejnih vrednosti, pripravili bomo navodila za metodologije in priporočila za politike na področju pregleda nacionalnih presoj obstoječega stanja morskih voda in okoljskih ciljnih vrednosti ter pripravili skupni regionalni register impulzivnega hrupa.

Aktivnosti IZVRS na projektu QUIETMED:

  1. Pregled nacionalnih presoj obstoječega stanja morskih voda iz leta 2012 (MSFD, člen 8) za deskriptor 11 – podvodni hrup in razvoj priporočil za države članice EU na podlagi regionalnega pristopa;
  2. Delo na skupnem razumevanju in metodologiji za določitev dobrega stanja morskega okolja (GES) za impulzivni in kontinuirani hrup v Sredozemlju;
  3. Opredelitev mejnih vrednosti podvodnega hrupa v Sredozemlju;
  4. Izbira najbolj primernih metodologij za monitoring podvodnega hrupa v Sredozemskem morju;
  5. Razvoj standardov in skupnih priporočil za kalibracijo strojne opreme in obdelavo podatkov;
  6. Pripravljalna študija za razvoj skupnega registra impulzivnega hrupa;
  7. Povezovanje z drugimi projekti in pobudami;
  8. Sodelovanje na delavnicah.

Projekt QUIETMED podpira ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja, kot jih narekuje Okvirna direktiva o morski strategiji (MSFD).

Povezava:

www.quietmed-project.eu

QuietMED_logo

O projektu

Vrednost celotnega projekta    

971.867,00 EUR

Sofinanciranje EU (80%)

777.493,60 EUR

Lastna udeležba (20%)

194.373,40 EUR

 

Vrednost IzVRS v projektu     

89.524,26 EUR

Sofinanciranje EU (80%)

71.619,41 EUR

Lastna udeležba – MOP (20%)

17.904,85 EUR

 

Nosilec projekta

dr. Andreja Popit

Sodelavci

Gašper Zupančič

Karin Kompare

 

Naročnik

Evropska komisija

Trajanje projekta

2017 – 2018

Kontakt

dr. Andreja Popit
Pošlji sporočilo

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

AQPLA projekt

Konzorcij projekta AQUATIC PLASTIC sestavlja 13 projektnih in 19 pridruženih partnerjev iz 10 držav, ki zastopajo različne interesne skupine, namenjene reševanju problematike onesnaženja s plastiko v povodju Donave. Konzorcij vključuje ministrstva, pristojna za zakonodajo, nevladne organizacije, ki aktivno sodelujejo pri dejavnostih na terenu, univerze, ki se ukvarjajo z znanstvenimi raziskavami,...

COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....

DanubeSediment: Upravljanje s sedimentom na povodju Donave

Projekt celostno naslavlja problematiko upravljanja s sedimenti na povodju Donave – od analize obstoječega stanja do priprave učinkovitih ukrepov za izboljšanje upravljanja s sedimentom, procesi transporta sedimentov in erozije. Rezultat projekta bodo Smernice za upravljanje s sedimentom na povodju Donave, ki bodo olajšale nadaljnje korake za izvedbo ukrepov predvsem v...