Krepitev zmogljivosti na področju Okvirne direktive o morski strategiji v Turčiji

Turčija

IzVRS je partner projekta. Vodilni partner je NIRAS IC Sp. z o.o., Poljska. Ostali partnerji so: Milieu Ltd., Belgija, RAST Muhendislik Hizmetleri Ltd., Turčija, National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics, Italija.

Cilj projekta je na trajnosten način doseči dobro stanje morskega okolja v Turčiji, ki bo v skladu s pravnim redom Evropske unije, in sicer na podlagi implementacije Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD). Projekt bo služil kot orodje za ohranjanje morskega okolja v vseh morjih Turčije.

Namen projekta je razumeti pravne, institucionalne in tehnične zahteve Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD, 2008/56 EC) in zagotoviti učinkovito odločanje pri nadaljnjih korakih implementacije te direktive v Turčiji.

O projektu

Nosilec projekta

dr. Monika Peterlin

Sodelavci

dr. Monika Peterlin

Naročnik

Evropska unija

Trajanje projekta:

2016 – 2017

Kontakt

dr. Monika Peterlin
Pošlji sporočilo

OSTALE MEDNARODNE REFERENCE

DanubeSediment_Q2 projekt

V projektu DanubeSediment se je prvič vzpostavilo transnacionalno sodelovanje inštitucij vzdolž povodja Donave, z namenom celostnega upravljanja s plavinami v povodju Donave. V projektu so se zbrali podatki o metodah in rezultatih spremljanja stanja transporta plavin vzdolž povodja Donave ter pripravile so se Smernice za upravljanje s plavinami in Priročnik...

AQPLA projekt

Konzorcij projekta AQUATIC PLASTIC sestavlja 13 projektnih in 19 pridruženih partnerjev iz 10 držav, ki zastopajo različne interesne skupine, namenjene reševanju problematike onesnaženja s plastiko v povodju Donave. Konzorcij vključuje ministrstva, pristojna za zakonodajo, nevladne organizacije, ki aktivno sodelujejo pri dejavnostih na terenu, univerze, ki se ukvarjajo z znanstvenimi raziskavami,...

COHENET – Doseganje usklajenih mrež morskih zavarovanih območij: Analiza stanja v Sredozemskem morju

IzVRS je regionalni partner projekta COHENET. Vodilni partner je belgijski konzultant ARCADIS, ki projekt vodi skupaj z grozdom Consorzio per il coordinamento delle richerche inerenti al sistema lagunare di Venezia - CORILA (Italija), regionalni partnerji pa so še: Instituto Espanol de Oceanografia (Španija) in Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)....