Živa voda – od biodiverzitete do pipe

Živa_voda

V LIFE projektu smo z inovativnimi pristopi usmerjali pozornost javnosti na izgubo biodiverzitete ekosistemov celinskih voda. Ključna vloga IzVRS je bila zasnovati in izdelati modele za interaktiven prikaz pomena in funkcij rečnega ekosistema ter življenja v njem, da bi vsakdo lahko našel odgovor na vprašanje »Kaj, če me več ne bo«? Modele si lahko ogledate na gradu Goričko (Krajinski park Goričko) in v Tehniškem muzeju Slovenije (Bistra pri Vrhniki). Za razvite modele smo pripravili brošuro.

Povezava:

http://aquaviva.si/o-projektu/projekt-aquaviva (povezava na projekt)

http://aquaviva.si/images/Brosura_k_modelom_Aquaviva.pdf (povezava na brošuro)

Ključne besede

OSTALE DOMAČE REFERENCE

Daljinsko zaznavanje hidromorfoloških značilnosti velikih rek in vplivi obremenitev na združbe organizmov

V okviru projekta ugotavljamo in primerjamo vplive obremenitev (spremembe hidromorfoloških značilnosti, onesnaženje, raba zemljišč) različnih prostorskih ravni (prispevno območje, odsek, pododsek) na združbe bentoških nevretenčarjev in rib v velikih rekah Slovenije ter preverjamo primerljivost hidromorfološkega vrednotenja velikih rek temelječega na podatkih pridobljenih s 1) terenskim popisom in 2) daljinskim zaznavanjem.