Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini

Projekt LIFE ViVaCCAdapt (LIFE 15 CCA/SI/000070) je prvi projekt v Sloveniji podprt v okviru finančnega mehanizma LIFE za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam. Projekt se osredotoča na prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam v Vipavski dolini. Namen projekta je oblikovati ukrepe za zmanjšanje rabe vode za namakanje in zmanjšanje škode zaradi močnih...

Zaključna konferenca Projekta BALMAS

Inštitut za vode Republike Slovenije, kot vodilni partner Projekta BALMAS (Ballast Water Management System for Adriatic Sea protection / Sistem ravnanja z balastno vodo za varstvo Jadranskega morja), je organiziral in vodil Zaključno konferenco Projekta BALMAS, ki je potekala od 21. in 22. septembra 2016 na Morski Biološki Postaji Piran.