Kaj je Zelena Infrastruktura ob rekah

Odgovor na to vprašanje smo iskali zadnje dni decembra na delovnem sestanku partnerjev, s katerimi skupaj sodelujemo v delovnem sklopu 3.1, kjer pripravljamo Dolgoročni čezmejni načrt razvoja in zaščite zelene infrastrukture na rekah Soča, Vipava in Livenza. Projekt GREVISLIN je sofinanciran iz Interreg programa čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija.

2. nacionalna delavnica »UPRAVLJANJE S SEDIMENTOM«

V sredo 23. 10. 2019 bo potekala 2. nacionalna delavnica »Upravljanje s sedimentom«, ki bo izvedena v sklopu projekta DanubeSediement (Upravljanje s sedimentom na povodju Donave, Program INTERREG – PODONAVJE).
Namen delavnice je predstaviti rezultate projekta DanubeSediment, ki se konec novembra letošnjega leta zaključuje, in predstaviti izzive, ki nas pri upravljanju s sedimentom čakajo v prihodnosti.
Delavnica bo potekala v Hiši Evropske unije, na Dunajski cesti 20 v Ljubljani.
Na delavnico se prijavite g. Petru Suhadolniku na e-mail naslov peter.suhadolnik@izvrs.si ali na tel. št. 01 477 53 31.