Deležniki o upravljanju z vodnimi viri v porečju reke Vipave

Pričakovati je, da bodo podnebne spremembe in druge obremenitve vplivale na okolje in vodne vire v porečju reke Vipave. Pričeti je potrebno z načrtovanjem upravljanja porečja in njegovih vodih virov tako, da bodo prilagojena na spremembe razmer v prihodnosti.

Predstavniki Inštituta za vode RS s pomočjo delavnic v porečju Vipave vključujemo zainteresirano javnost v pripravo strategije upravljanja voda v porečju v luči prilagajanja na podnebne spremembe.

ALI SE ZAVEDAMO NEVARNOSTI PLASTIKE V VODAH?

Predavanje: Ali se zavedamo nevarnosti plastike v vodah?

Predavanje bo ta četrtek, 10.3. 2016 ob 18.00 v Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka 15, v sklopu razstave VODA.

Dr. Manca Kovač Viršek in Uroš Robič bosta predstavila problematiko plastike v vodi.

Povezava: http://www.mgml.si/mestni-muzej-ljubljana/aktualno/vsi-dogodki/predavanje-dr-manca-kovac-virsek-institut-za-vode-republike-slovenije/