Povezava med stresorji in združbami organizmov v stoječih vodah v Sloveniji

V raziskavi je bila preverjena povezava med multiplimi obremenitvami in združbami bentoških nevretenčarjev v jezerih in zadrževalnikih Slovenije. Med obremenitve so bile zajete spremembe na prostorskih nivojih vzorčnega mesta, celotnega jezera in prispevnega območja. Na podlagi izsledkov smo prikazali potencialno rabo bentoških nevretenčarjev kot bioindikatorjev kadar moramo razločiti med vplivi...