Multidisciplinarne rešitve za Krakovski gozd

Na Inštitutu za vode RS v sodelovanju s partnerji pripravljamo rešitve za zavarovano Natura 2000 območje v Krakovskem gozdu. Krakovski gozd se namreč izsušuje, zato je nujno potrebno oblikovanje rešitev za omogočanje vodnatosti. Skupaj s partnerji bomo na Inštitutu za vode oblikovali rešitve, ki bodo delno prispevale tudi k reševanju poplavne varnosti v Kostanjevici na Krki.

Podaljšanje projekta DeFishGear

V začetku decembra 2015 smo prejeli obvestilo s strani Adriatic IPA programa o podaljšanju projekta DeFishGear (Sistem ravnanja z odpadno ribiško opremo v Jadranski regiji) do septembra 2016. Projekt DeFishGear je nastal kot odgovor na pomanjkljivo znanje in razumevanje morskih odpadkov.

DeFishGear – Sistem ravnanja z odpadno ribiško opremo v Jadranski regiji

Skupaj s 16-imi partnerskimi organizacijami iz sedmih držav Jadranskega morja, pod koordinacijo vodilnega partnerja iz Slovenije (Kemijski inštitut), smo bili uspešni pri prijavi mednarodnega projekta z naslovom Derelict Fishing Gear Management System (DEFISHGEAR) – Sistem ravnanja z odpadno ribiško opremo v Jadranski regiji, na razpisnem programu IPA ADRIATIC. Na Inštitutu...