PILOTNO OBMOČJE MURA V PROJEKTU IDES

Vabimo vas na virtualni ogled reke Mure, slovenskega pilotnega območja v okviru projekta IDES “Izboljšanje kakovosti vode v reki Donavi in njenih pritokih z integriranim upravljanjem poplavnih ravnic na osnovi Ekosistemskih Storitev”.

Kaj je Zelena Infrastruktura ob rekah

Odgovor na to vprašanje smo iskali zadnje dni decembra na delovnem sestanku partnerjev, s katerimi skupaj sodelujemo v delovnem sklopu 3.1, kjer pripravljamo Dolgoročni čezmejni načrt razvoja in zaščite zelene infrastrukture na rekah Soča, Vipava in Livenza. Projekt GREVISLIN je sofinanciran iz Interreg programa čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija.