Povezava med stresorji in združbami organizmov v stoječih vodah v Sloveniji

V raziskavi je bila preverjena povezava med multiplimi obremenitvami in združbami bentoških nevretenčarjev v jezerih in zadrževalnikih Slovenije. Med obremenitve so bile zajete spremembe na prostorskih nivojih vzorčnega mesta, celotnega jezera in prispevnega območja. Na podlagi izsledkov smo prikazali potencialno rabo bentoških nevretenčarjev kot bioindikatorjev kadar moramo razločiti med vplivi...

Živa voda – od biodiverzitete do pipe

V LIFE projektu smo z inovativnimi pristopi usmerjali pozornost javnosti na izgubo biodiverzitete ekosistemov celinskih voda. Ključna vloga IzVRS je bila zasnovati in izdelati modele za interaktiven prikaz pomena in funkcij rečnega ekosistema ter življenja v njem, da bi vsakdo lahko našel odgovor na vprašanje »Kaj, če me več ne...

Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini

Projekt LIFE ViVaCCAdapt (LIFE 15 CCA/SI/000070) je prvi projekt v Sloveniji podprt v okviru finančnega mehanizma LIFE za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam. Projekt se osredotoča na prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam v Vipavski dolini. Namen projekta je oblikovati ukrepe za zmanjšanje rabe vode za namakanje in zmanjšanje škode zaradi močnih...